Mangoskolen

BARN SOM ELLERS IKKE VILLE FÅTT SKOLE HAR NÅ ET STED Å GÅ HVER DAG

BARN SOM ELLERS IKKE VILLE FÅTT SKOLE HAR NÅ ET STED Å GÅ HVER DAG

HUG støtter fattigdoms- og kvinneprosjektet Mama wa Miti, gjennom å fullfinansiere The Mango Tree Primary School, en 7-årig barneskole som i dag har 11 lærere og 180 elever. 

Bachelorstudier

STOLT OVER våre  første studenter SOM er ferdig med Bachelor. 

STOLT OVER våre  første studenter SOM er ferdig med Bachelor. 

Vår datter Hege startet med å finansiere skolegangen til barn av dem som jobbet for henne. I dag finansierer HUG bachelorstudium for evnerike ungdommer som er foreldreløse og ubemidlede. 

Hjelp oss å hjelpe

OLE CHRISTIAN OVERREKKER PC'ER FINANSIERT AV VENNER TIL SKOLEN

OLE CHRISTIAN OVERREKKER PC'ER FINANSIERT AV VENNER TIL SKOLEN

HUG drives uten noen form for offentlig støtte og alle midler går direkte til formålene. Største bidragsyter i fondet er familien Gulli, i tillegg betales alle adm. kostnader privat av Lill H. og Ole Christian Gulli.